Příroda


Zurčící potok

Je pěkné jak ševelí bublá a zpívá

Vodopád zblízka

Voda rozpuštěné vlasy bez ohledu na počasí

Dotek řírody

Tam za vodou. Kanada je ráj.

Mokro

Už jenom poprchává

Podzim a jezero

Už je chladno, ale barvy září

Úzká cesta

A stromy jako katedrála