Příroda


V mracích

Věžáky si v mracích plují a hlavičky vystrkují

Strom s názorem

Vypíná se k obloze - názor křičí drze!

Pohled z okna

Pohled z okna samé květy, nebydlí tu sám pan Yetti